สมาคมเว็บฯ จัดเต็ม! สร้างสรรค์ค่าย JWC11 ปูแนวทางเด็ก ม.ปลาย สู่วิชาชีพผู้ดูแลเว็บไซต์

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์” ครั้งที่ 11 หรือ Junior Webmaster Camp 11 เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ ทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ทุกสาขาอาชีพ ผ่านการเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นจากชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย รุ่น 16 และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

Junior Webmaster Camp 11

              นายศรัณย์ แบ่งกุศลจิต กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง สังคม และส่วนรวมได้ เพราะฉะนั้นในปีนี้ทางโครงการจึงได้มีการแบ่งการอบรมออกเป็น 4 สาขาตามความสนใจของน้องๆ ทั้ง นักเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Web Content Editor),  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer), นักการตลาดออนไลน์ (Web Marketer) และนักพัฒนาระบบเว็บไซต์ (Web Programmer) ทุก ๆ สาขาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้น้องๆ ได้ค้นพบเส้นทางความชอบของตัวเอง ซึ่งความชอบนั้นอาจจะเป็นอาชีพในอนาคตของน้องๆ ด้วย”

นายศรัณย์ กล่าวต่อว่า “ในตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เราได้วางกำหนดการไว้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้มากที่สุด สอดแทรกทั้งวิชาการ กิจกรรม สันทนาการ ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อหลักหรือโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ “การแก้ปัญหาในโรงเรียน” ซึ่งก็จะให้น้องๆ ในกลุ่มช่วยกันดึงปัญหาที่พบเจอในโรงเรียน มาลองพัฒนาเว็บไซต์ออกมาเพื่อแก้ปัญหานั้น ซึ่งค่ายนี้ก็จะปิดท้ายด้วยการให้น้องได้นำเสนอผลงานที่น้องๆ ในทีมช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมา และมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการเว็บไซต์เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้งาน”

              Junior Webmaster Camp 11 เป็นโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการใดๆ ทั้งสิ้น โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 – 8 เมษายน 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี               เยาวชนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ WWW.JWC.IN.TH แฟนเพจ Junior Webmaster Camp (https://www.facebook.com/jwcth) และทวิตเตอร์ @JWCTH (https://twitter.com/jwcth)