Press ESC to close

สมาคมเว็บฯ จัดเต็ม! สร้างสรรค์ค่าย JWC11 ปูแนวทางเด็ก ม.ปลาย สู่วิชาชีพผู้ดูแลเว็บไซต์

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์” ครั้งที่ 11 หรือ Junior Webmaster Camp 11 เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ ทักษะทางด้านดิจิทัล…

Continue reading