ดำรงศักดิ์

แปลว่า อำนาจที่คงอยู่

การบิน

ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง
เขียนไขและวานิช

รีวิว

An exhibition about the different representations of the ocean throughout time, between the sixteenth and the twentieth century. Taking place in our Open Room in Floor 2

สมุดบันทึก

ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง
เขียนไขและวานิช