Diary

Category
5Articles

การสร้างธีมสีองค์กรบน SharePoint

ประสบการณ์เตรียมงาน Barcamp CHA-AM ในเวลา ~12 ชั่วโมง

3 ปีที่พยายามสมัคร มันคุ้มค่าไหม? กับความพยายามนั้น YWC16

กว่าจะเป็น “นพรัตน์ทองคำ” ฝ่ายชายคนที่ 32