การสร้างธีมสีองค์กรบน SharePoint

มีโค้ด PowerShell ดังต่อไปนี้

#ชื่อ Tenant หลักขององค์กร

$TenantName = "dekcom"

#ตรวจสอบโมดูลของ Sharepoint
Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ListAvailable | Select Name,Version

#หากยังไม่มีโมดูลของ Sharepoint สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่งด้านล่าง
Install-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

#อัปเดตโมดูลของ Sharepoint สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่งด้านล่าง
Update-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

#เชื่อมต่อ Sharepoint
Connect-SPOService -Url https://$TenantName-admin.sharepoint.com

#เรียกดูธีมทั้งหมดที่สร้างขึ้นบน Sharepoint
Get-SPOTheme


#โค้ดสีใหม่ โดยสามารถสร้างได้จากระบบอัตโนมัติที่ลิงก์
https://e.dmg.st/to2


$themepalette = @{

"themePrimary" = "#fd6301";

"themeLighterAlt" = "#fff9f5";

"themeLighter" = "#ffe5d6";

"themeLight" = "#fecfb2";

"themeTertiary" = "#fda065";

"themeSecondary" = "#fd741e";

"themeDarkAlt" = "#e35700";

"themeDark" = "#c04a00";

"themeDarker" = "#8d3600";

"neutralLighterAlt" = "#faf9f8";

"neutralLighter" = "#f3f2f1";

"neutralLight" = "#edebe9";

"neutralQuaternaryAlt" = "#e1dfdd";

"neutralQuaternary" = "#d0d0d0";

"neutralTertiaryAlt" = "#c8c6c4";

"neutralTertiary" = "#a19f9d";

"neutralSecondary" = "#605e5c";

"neutralSecondaryAlt" = "#8a8886";

"neutralPrimaryAlt" = "#3b3a39";

"neutralPrimary" = "#323130";

"neutralDark" = "#201f1e";

"black" = "#000000";

"white" = "#ffffff";

}


#คำสั่งเพิ่มธีมใหม่
Add-SPOTheme -Identity "DorRorSor Brand Theme" -Palette $themepalette -IsInverted $false -Overwrite

สามารถรับชมการสาธิตเป็นคลิปวิดีโอได้ที่

ที่มา: Giuliano De Luca


โพสต์เมื่อ

ใน

แท็ก: