3 ปีที่พยายามสมัคร มันคุ้มค่าไหม? กับความพยายามนั้น YWC16