รีวิวที่นั่งประตูทางออกฉุกเฉิน (Emergency exit) – Thai Lion Air

กระผมเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ขากลับเลือกใช้บริการของสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 827 เดินทางจากท่าอากาศยานตรัง (TST) ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

ซึ่งการเดินทางภายในวันนี้กระผมโชคดี ได้ที่นั่งบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งข้อเด่นที่เห็นได้ชัดของสายการบิน Lion Air คือระยะห่างระหว่างที่นั่งกว้างกว่าแถวบริเวณอื่น (ซึ่งถ้าหากเทียบกับสายการบินไทยสมายล์ รีวิวที่นั่งทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) – DMG.ST ส่วนตัว ‘รู้สึก’ ระยะการวางเท้าไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับแถวอื่น) และทำให้ท่านสามารถที่จะเหยียดขาได้สุด สำหรับที่นั่งของกระผมในวันนี้คือ 17C ติดทางเดิน

เมื่อขึ้นเครื่องเสร็จเรียบร้อย ก่อนการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่อง จะมีพนักงานมาให้คำแนะนำและอธิบายกฏกติกาต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสารที่นั่งแถวนี้ พร้อมแนะนำให้ศึกษาคู่มือความปลอดภัย หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกเรือได้อย่างรวดเร็ว

บริเวณด้านบนของ ที่นั่งประตูทางออกฉุกเฉิน

เงื่อนไขของผู้โดยสารที่ไม่สามารถนั่งติดกับหน้าต่างฉุกเฉินได้
ประกอบไปด้วย

 1. ผู้โดยสารเด็กและเยาวชนที่เดินทางตามลำพัง
 2. ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 16 ปี
 3. เด็กทารก
 4. ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์
 5. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติหรือบุคคลทุพพลภาพ
 6. ผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์ เช่น ใช้เครื่องช่วยฟัง ใช้ไม้เท้า เป็นต้น
 7. ผู้โดยสารที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และไม่สามารถทำความเข้าใจในข้อมูลที่ระบุอยู่ในคู่มือความปลอดภัย
 8. ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านพิธีการเข้าเมืองของประเทศปลายทาง รวมถึงผู้ที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศซึ่งเดินทางมากับเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้อง
 9. ผู้โดยสารถูกจับกุม จองจำ หรือนักโทษ
 10. ผู้โดยสารสูงอายุ หรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือลูกเรือเปิดหน้าต่างในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้
 11. ผู้โดยสารที่มีขนาดร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว (น้ำหนักมากจนไม่สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยแบบปกติได้)

ข้อเสียของเก้าอี้ที่นั่งทางออกฉุกเฉินแถวที่ 17 คือไม่สามารถที่จะเอนเบาะได้ หากท่านต้องการเก้าอี้ที่เอนเบาะได้ และยังเหยียดขาได้กว้าง แนะนำให้นั่งที่นั่งทางออกฉุกเฉินแถวที่ 18

ลาไปด้วยภาพบรรยากาศบริเวณทางออกขึ้นเครื่องของสนามบินตรัง ซึ่งท่านสามารถที่จะมองอากาศยานได้ใกล้ชิดมากกว่าที่เคย


โพสต์เมื่อ

ใน

แท็ก: