เปิดสคริปต์ “ตำรารวย” ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เล่นใหญ่ หวังฮุบเงินเหยื่อ