ฝึกงานที่เอไอเอส 16 สัปดาห์ ทำงานจริง ได้ใช้จริง แถมได้เบี้ยเลี้ยงด้วย