เสริมเขี้ยวเล็บให้ WordPress ด้วยบริการ CDN จาก Azure