ป้ายกำกับ: นพรัตน์ทองคำ

  • กว่าจะเป็น “นพรัตน์ทองคำ” ฝ่ายชายคนที่ 32

    กว่าจะเป็น “นพรัตน์ทองคำ” ฝ่ายชายคนที่ 32

    นพรัตน์ทองคำ เป็นการประกวดภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความพร้อมครบทั้ง 9 ประการตามความหมายของคำว่านพรัตน์โดยผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง ทั้งยังต้องผ่านการเคี้ยวที่เข้มข้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการได้จัดขึ้น