ตั้งค่า Redirect ไปเว็บไซต์อื่นบน Cloudflare โดยใช้ Page Rules

หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางเว็บไซต์จากโดเมนหนึ่ง ไปยังอีกโดเมนหนึ่ง (aaa.com -> bbb.com ) หรือเปลี่ยนพาร์ทเว็บไซต์จากพาร์ทหนึ่ง ไปอีกพาร์ทหนึ่ง (aaa.bbb.com -> ccc.com) ก็สามารถทำได้ง่ายโดยการใช้ Page Rules บน Cloudflare

1. เลือกเมนู Rules

2. คลิกที่เมนู “Create Page Rule”
**สำหรับ User Plan Free สามารถสร้าง Page Rule ได้สูงสุดที่ 3 Rule

3. จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่า Page Rule ซึ่งในเคสนี้ผมต้องการให้คนที่เข้าเว็บไซต์ journal.in.th ทุกคน ไม่ว่าจะเข้าผ่าน www.journal.in.th, journal.in.th, https://journal.in.th หรือ https://www.journal.in.th Redirect มายัง https://dmg.st การตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

URL matches : เว็บไซต์ต้นทาง ให้อยู่ในรูปแบบ http://*.domain.tld/* และสร้าง Page Rule อีกอันหนึ่งให้อยู่ในรูปแบบ https://*.domain.tld/* เช่น http://*.journal.in.th/* และ https://*.journal.in.th/*
Then the settings are : Forwarding URL | สำหรับรหัสโค้ดตอบกลับสามารถเลือกได้ทั้ง 301 Permanent Redirect หรือ 302 Temporary Redirect
Enter destination URL : กรอกเว็บไซต์ปลายทาง

หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยคลิกที่เมนู Save and Deploy

4. ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยจะได้หน้าตาประมาณนี้

5. วิธีตรวจสอบว่าการ Redirect ทำงานถูกต้องหรือไม่ สามารถใช้งานเว็บไซต์ URL Redirect Checker | WhereGoes เพื่อตรวจสอบได้

โพสต์เมื่อ

ใน

แท็ก: