ดำรงศักดิ์ สัตบุตร (เล็ก)

สวัสดีครับ เล็ก ดำรงศักดิ์ สัตบุตร อายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติ

 • พ.ศ. 2539 – ลืมตาดูโลก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 – หัดเขียนเว็บครั้งแรกโดยใช้โปรแกรม Access
 • พ.ศ. 2551 – โต้วาทีครั้งแรก
 • พ.ศ. 2552 – ได้รับเลือกให้เป็น “ยุวฑูตทรัพย์สินทางปัญญา” จากกระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2554 – เข้าแข่งขัน National Software Competition #NSC รอบสุดท้าย
 • พ.ศ. 2555 – ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Homework.in.th โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเผยแพร่เฉลยการบ้านอันดับ 1 ของไทย
 • พ.ศ. 2557 – ได้รับเช็กใบแรกในชีวิต จาก Google Adsense มูลค่า 127$
 • พ.ศ. 2557 – ชนะเลิศโต้วาทีครั้งแรก จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หลังจากลงแข่งรายการนี้มา 2 ปี)
 • พ.ศ. 2558 – ร่วมก่อตั้งชุมชนสุขภาพชาย Sarikamenhealth.com เน้นเผยแพร่ข้อมูลเรื่องขริบ โดยไม่แสวงหาผลกำไร
 • พ.ศ. 2558 – ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครอบคลุมค่าหน่วยกิตตลอดปริญญาตรี
 • พ.ศ. 2560 – สอบได้ใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สัญญาณเรียกขาน E25BAK
 • พ.ศ. 2561 – ชนะเลิศการแข่งขันนักศึกษานพรัตน์ทองคำ และได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. 2561 – เริ่มต้นเขียนบล็อก DMG.ST บอกเล่าเรื่องราวและรีวิวสิ่งของที่ตนสนใจ

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557 – พนักงานแผนกเช็ก แพ็ค บรรจุ บริษัทอักษรเจริญทัศน์
 • พ.ศ. 2557 – พนักงานฝ่ายไอที บริษัทวัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – พนักงานลงทะเบียนซิม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 – พนักงานเอไอเอสจัดให้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 – พนักงานฝ่ายต้อนรับและฝ่ายขาย เคเอ็นฟิตเนส
 • พ.ศ. 2560 – พนักงานขายรองเท้า Payless โรบินสัน รัตนาธิเบศร์
 • พ.ศ. 2560 – พนักงานขาย Office 365 ร้าน Mine เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
 • พ.ศ. 2562 – Public Relations Internship ฝ่าย Marketing & Internal Public Relations บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2562 – Public Relations Officer ฝ่าย Corporate Communication ส่วนงาน Public Relations บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประวัติกิจกรรมและงานอาสา

 • พ.ศ. 2558 – โครงการหมอและยา จัดโดยชมรม Pocady 35
 • พ.ศ. 2560 – ประชาชนจิตอาสา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในงานพระราชพิธีฯ พื้นที่รับผิดชอบรอบบริเวณพระราชวังดุสิต